Monday, September 22, 2014

Kets de Vries over mindfulness Hoe je evenwichtig leiderschap kunt stimuleren

KETS DE VRIES Manfred F. R.
Kets de Vries over mindfulness Hoe je evenwichtig leiderschap kunt stimuleren [dutch translation of "Mindful Leadership Coaching: Journeys into the Interior", Palgrave, 2014], BIM Media (2014) 240 p.

In dit monumentale boek, dat het resultaat is van 35 jaar onderzoek en praktijkervaring op het gebied van psychoanalyse, executive coaching en groepscoaching, tilt coachingsexpert Kets de Vries de coachingsrelatie naar een ongekend hoger plan.  In Kets de Vries over mindfulness richt hij zijn focus op de psychodynamische benadering van coaching en betrekt hij mindfulness bij het coachingstraject. Als geen ander doorziet hij de complexiteit van dit traject en hij slaagt erin deze op formidabele wijze inzichtelijk te maken. Hij laat zien hoe leer- en veranderprocessen zowel bij individuen als binnen organisaties plaatsvinden en staat stil bij hoe de menselijke geest hierop van invloed is. Aan bod komen niet alleen de strategische voordelen van coaching maar ook hoe coaching de basis legt voor persoonlijke groei en transformatie. De inzichten in dit boek bieden aan zowel coaches als gecoachten kaders die hen helpen attitudes, overtuigingen en gedragingen om te vormen.

'Alle professionele coaches die hun eigen coachingsrelaties willen versterken en onderzoeken zouden dit boek moet lezen.' Prof. Dr. Erik de Haan, directeur Ashridge Centre for Coaching en hoogleraar Organisatieontwikkeling, Vrije Universiteit