Wednesday, November 18, 2015

Kets de Vres over executive coaching: Inzicht in 8 complexe persoonlijkheden

KETS DE VRIES Manfred F. R.

Kets de Vres over executive coaching: Inzicht in 8complexe persoonlijkheden, [Dutch translation of  You Will Meet a Tall Dark Stranger: Executive Coaching Challenges, Palgrave (2015)] Academic Service (2015)

Het coachen van lastige executives kan wel degelijk een positieve ervaring zijn, zo laat Manfred Kets de Vries zien met dit boek. Hij steekt coaches een hart onder de riem en reikt hun tegelijkertijd de nodige handvatten aan waarmee ze beter opgewassen zullen zijn tegen executives die niet alleen hun organisatie, maar ook anderen schade berokkenen. Aan de hand van interventies uit de coachingpraktijk van de auteur zelf maakt de lezer kennis met de volgende 8 types executives:

• de narcistische executive
• de afstandelijke executive
• de paranoïde executive
• de ‘bipolaire’ executive
• de psychopatische executive
• de ‘autistische’ executive
• de passief-agressieve executive
• de obsessief-compulsieve executive

De eenzame momenten van verwarring die zich aandienen tijdens een dergelijk coachingtraject, orden vroeg of laat afgewisseld met momenten van herkenning, zo verzekert Kets de Vries zijn lezer.
Iedere coach kan uiteindelijk patronen leren herkennen en vat krijgen op wat er aan de hand is.
Manfred F.R. Kets de Vries Kets de Vries over executive coaching Inzicht in 8 complexe persoonlijkheden.